Vi skyddar dina personuppgifter

Din personliga integritet och säkerhet för dina personuppgifter är viktiga för All The Way Gym. All The Way Gym ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Informationen är tillämplig för dig som kund, medlem, företag och arbetssökande.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för administration kring ditt avtal, kundvårdande aktiviteter, erbjudande, statistik men även utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vår kundbas behandlar vi era uppgifter för att säkerställa en bra och säker relation, samt eventuella reklamationer. Har du har varit inne på våran hemsida och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, så har du gett samtycke till att dina personuppgifter även används för att vi ska kunna kommunicera till dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post: info@allthewaygym.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter räknas som all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som privatperson eller er som företag. Som medlem och företagskund så behandlar vi dina kontaktuppgifter som du själv har lämnat till oss samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras eller levereras till dig som kund. Vi sammanställer även information kring deltagandet i våra pass eller användandet kring produkter/servicen som erbjuds till dig som kund eller företag. Detta för att ge så bra upplevelse som möjligt av All The Way Gym. Behandlingen av personuppgifter sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse för att uppnå nämna användningsområden ovan. Vi använder även informationen vi samlar in för att anpassa vilken kommunikation som passar dig bäst som kund.

Vem kommer att ta del av dina uppgifter

All The Way Gym kan komma att dela uppgifter som rör medlemmar, leverantörer och arbetssökande i syfte att tillhandahålla vår service, utveckla vår service och produkt till dig som kund/medlem.

Lagring och gallring av personuppgifter

All The Way Gym lagras i en databas där vår IT-partner (Zoezi) ansvarar för driften. Vi behåller dina uppgifter så länge du är medlem, samt i ytterligare upp till 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer endast relevanta uppgifter att sparas för att fullfölja rättsliga förpliktelser.

Skydd av dina personuppgifter

All The Way Gym har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd. All The Way Gym och samarbetspartners för innebörden av din integritet och är därför bundna av sekretessavtal för att du ska känna dig säker hos oss på All The Way. Uppsatta sekretessavtal lägger grunden för vår hantering av IT-säkerhet och dokumentation om dig som kund eller företag. All vår dokumentation sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Datalagstiftningen ger dig ett antal rättigheter till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Tillgång till registerutdrag

Du kan begära ett registerutdrag, rättning eller radering av dina uppgifter. Vill du göra någon form av begäran så mailar du info@allthewaygym.se, märk ditt mail med: “Registerutdrag”. Märk att om du vill att vi raderar essentiell information så avslutas ditt medlemskap och en slutfaktura skickas till dig.

Dataportabilitet

Du rätt till att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning

Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgifter ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Ändringar i denna information

Vi på All The Way Gym förbehåller oss rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att meddela dig via e-post. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt.

Frågor och funderingar

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom All The Way Gym är du välkommen att kontakta oss via e-post info@allthewaygym.se

Denna policy uppdaterades senast den 25 april, 2021.

Vi använder cookies, tyvärr är dessa inte ätbara 🍪

Genom att använda denna sida eller stänga detta meddelande accepterar du vår cookiepolicy.